1. Şartların Tarafları

İşbu Köpüklü Genel Kullanım Şartları (“Şartlar”), Atölye Mekatronik ve Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) ile aşağıda belirtilen hizmetlerden (“Hizmetler”) faydalanan bireysel üyeler (“Bireysel Kullanıcı”) ve Şirket’in Hizmetler’den faydalandırılmaları için sözleşme akdettiği kurumsal üyelerin  çalışanları (“Kurumsal Kullanıcı”) (hep birlikte “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. Kullanıcılar ve Köpüklü birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. Hizmetler

Şirket kendisine ait Köpüklü markasının (“Köpüklü”) adını taşıyan Türk kahvesi satış makineleri aracılığıyla Kullanıcılar’ına Türk kahvesi temin etmektedir. 

3. Köpüklü Cüzdan Sistemi

3.1. Kullanıcılar, işbu Şartlar’ı kabul etmekle Köpüklü’ye ait mobil uygulama (“Uygulama”) üzerinden Köpüklü Cüzdan hesabı oluşturacaklardır. Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan’a yalnızca kredi kartları ve banka kartları aracılığıyla tutar ekleyebilir. Köpüklü Cüzdan’a tek seferde aktarılabilecek tutarlar münhasıran Köpüklü tarafından belirlenecektir. Köpüklü bu tutarları dilediği her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar tarafından Köpüklü Cüzdan’a aktarılan tutarlar yalnızca Türk kahvesi satış makinelerinde temin edilen Hizmetler’de kullanılabilecektir.

Kullanıcılar Köpüklü üzerinden, TL para birimi üzerinden Köpüklü tarafından belirlenmiş veya serbest olarak girilebilecek tutarlar, Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’de kullanmak üzere bir Köpüklü Cüzdan hesabı oluşturabilecektir.

3.2.Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan’ı oluşturduktan sonra kredi kartı yahut banka kartı (debit kart) aracılığı ile Köpüklü Cüzdan’a TL para birimi üzerinden bakiye yüklemesi yapacaktır. 

3.3.Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan’ı yalnızca Türk kahvesi makinelerinde sunulan Hizmetler’de  kullanabilir. Köpüklü Cüzdan hesabında bulunan bakiyelerin, Uygulama hariç herhangi bir platform veya mecrada kullanılması mümkün değildir.

3.4.Kullanıcılar’ın Uygulama üzerinden Köpüklü Cüzdan hesabını kullanarak ödeyeceği Türk kahvesi sipariş(ler)inde Uygulama içerisinde ilan edilen şartların gerçekleşmesi halinde Kullanıcılar’a işbu Şartlar’ın 3.6. maddesi uyarınca hediye olarak Türk kahvesi tanımlanacaktır. Kullanıcılar kendisine hediye olarak aktarılan Türk kahvesini devredemez.

3.5.Kullanıcılar, Köpüklü Satış Makinesi üzerinden Türk kahvesi siparişi gerçekleştirip ödeme aşamasına geldiğinde makine üzerinde yer alan ödeme yöntemlerinden birisini seçerek devam edecektir. Ödeme seçenekleri arasında yer alan Köpüklü Cüzdan’ı tercih etmesi halinde, makine yer üzerinde yer alan barkodu uygulamasından okutarak tanımlanmış olan farklı ödeme yöntemlerinden birisiyle siparişini verebilecektir. Bu yöntemler: Cüzdan Bakiyesi, Hediye Kahve, Şirket İkramı ve Kampanyadır.

Cüzdan Bakiyesi: Kullanıcılar’ın Türk kahvesi siparişi anında kullandığı kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile bu kartlarında bulunan bakiyedir.

Hediye Kahve: Köpüklü tarafından tanımlanan koşulların gerçekleşmesi şartı ile Köpüklü tarafından Kullanıcılar’a verilecek hediye kahvedir.

Şirket İkramı: Kurumsal üyeliklerde Kurumsal Kullanıcı’ya ücretsiz olarak sunulan kahvedir.

Kampanya: Köpüklü tarafından tanımlanan koşulların gerçekleşmesi şartı ile, Köpüklü tarafından Kullanıcılar’a sunulacak olan hediye kahve veya indirim oranlarıdır. Köpüklü, belirli önemli günlerde ve Köpüklü tarafından belirlenen süreler içerisinde, kampanyalar düzenleyerek indirimli veya ücretsiz olarak tanımlı gruplara kahve sunabilir. Bu kampanyalardan faydalanabilmek için meslek grubu, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgilerin doldurulmuş olması gerekmektedir.

Kullanıcılar mobil uygulamadan ödeme işlemini gerçekleştirmek istediği durumda öncelikli olarak şartlarına karşılık gelen bir kampanya varsa bilgisi kendisine verilecektir. Kullanıcılar dilerse ödemesini bu kampanya üzerinden yapabilecektir.

Kampanya kapsamında hediye kahve veya şirket ikramına hak kazanan Kullanıcılar, dilerse Cüzdan Bakiyesi ile de makine üzerinden Türk kahvesi siparişi verebilecektir.

3.6 Kurumsal üyelerle yapılan toplu alım sözleşmeleri çerçevesinde, kurumsal üyelere özel indirim oranları ile Türk kahvesi hizmeti sunulur. Bu indirim oranı sadece kurumsal üye yerleşkesinde bulunan makinelerde geçerlidir. Kurumsal Kullanıcı’nın bu Hizmet’ten yararlanabilmesi için kurumsal üyenin uzantılı e-posta adresi ile Köpüklü’nün mobil uygulamasına kaydolması gerekmektedir. Kurumsal Kullanıcı, Köpüklü Cüzdan Uygulamasının ana sayfasında kendilerine tanımlanan indirim oranını görebilecektir. Kurumsal Kullanıcı, Türk kahvesi satınalma işlemi sırasında, makine üzerinde yazan fiyat üzerinden, kendilerine tanımlanan indirim oranı uygulanarak sipariş verebilecektir. Şirket İkramı kapsamında verilen Türk Kahvesi siparişi, Hediye Kahve tanımlamasında dikkate alınmayacaktır. 

3.7. Köpüklü Cüzdan’dan yalnızca Türk kahvesi sipariş(ler)itutarı kadar tahsilat yapılacak olup, geri kalan tutar Köpüklü Cüzdan’da muhafaza edilmeye devam edecektir.

3.9. Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan hesabını Uygulama üzerinden yönetecek, yükleme, ödeme işlemlerini Uygulama üzerinden gerçekleştirecektir.

3.10. Köpüklü bu hizmeti tek taraflı olarak kapatma, durdurma ve sonlandırma hakkına haizdir. Böyle bir durumda Kullanıcılar’a ait bakiye Kullanıcılar’ın ödemeyi yaptığı kredi kartı yahut banka kartına iade edilecektir. Bunun dışında bir kredi kartı yahut banka kartına ödeme yapılmayacaktır. 

3.11. Makinede meydana gelen arızalardan ötürü düşülen bakiye (hediye kahve, kampanya ya da cüzdan bakiyesi) otomatik olarak cüzdana iade edilir. 

4. Kullanıcılar’ın Yükümlülükleri

4.1.Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan hizmetlerinden yararlandığı sırada;

Ø  Köpüklü Cüzdan’a yapacağı bakiye yüklemesini doğrulamak için cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifreyi girmesinin gerekebileceğini; Uygulama’ya üye olurken bildirdiği telefon numarasının Köpüklü Cüzdan hesabı oluşturulurken ve bakiye yüklenirken dikkate alınacağını, bu cep telefonu numarasından başka bir telefon numarası ile bakiye yüklemesi yapılamayacağını;

Ø  Köpüklü Cüzdan üzerinden kayıtlı cep telefonu ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

Ø  Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan’ı 3. kişilere devretmemeyi, satmamayı aksi halde Köpüklü’nün hem Kullanıcılar’a hem de 3. kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını ve Köpüklü’den herhangi bir talepte bulunulamayacağını;

Ø  Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan’ındaki bakiyeyi 3. kişilere devretme hakkının bulunmadığını;

Ø  Köpüklü Cüzdan üzerinden yalnızca Köpüklü Cüzdan’da yeterli bakiyesi olması halinde Türk kahvesi siparişi verebileceğini, yeterli bakiye olmadığı durumlarda Köpüklü Cüzdan ile ödeme seçeneğinden yararlanamayacağını;

Ø  Kullanıcılar’a ait hesabın Köpüklü tarafından öngörülen hallerde kapatılması veya pasife alınması halinde, Kullanıcılar’ın Köpüklü Cüzdan hesabında bakiyesi bulunuyor ise işbu bakiye tutarının yalnızca Kullanıcılar’ın yükleme yaptığı kısmının 2 ila 15 gün içerisinde Kullanıcılar’ın Köpüklü Cüzdan hesabına yükleme yaptığı kredi kartı veya banka kartına iadesinin sağlanacağını;

Ø  Köpüklü tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim şeklindeki mali ve manevi haklarının Köpüklü’ye ait olduğunu;

Ø  Kullanıcılar’a ait Köpüklü Cüzdan’ın yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Köpüklü’nün sorumlu tutmayacağını; Köpüklü Cüzdan’a erişim sağlanan hesapla ilişkilendirilebilecek tüm bilgilerini korumaktan sorumlu olacağını ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; bahsi geçen bilgilerin bu gizlilik yükümlülüğüne uygun davranmaması nedeniyle kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde oluşabilecek zararlardan ötürü Köpüklü’yü sorumlu tutmayacağını ve Köpüklü’nün herhangi bir yükümlülüğünün doğmayacağını;

Ø  Köpüklü’nün, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, gerçekleştirilecek işlemleri kaydetme hakkının bulunduğunu;

Ø  Kurallara aykırı davrandığı takdirde Köpüklü’nün gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcılar’ın üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

Ø  İşbu Şartlar kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin Köpüklü tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini; 

kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.Kullanıcılar’a yapılacak olan bakiye iadesi ancak yükleme yapılan kredi kartına ve banka kartına yapılacaktır. Yükleme yapılan kredi kartına yapılacak iade, söz konusu kredi kartı veya banka kartından yapılan yüklemeden daha fazla bir bakiye olamayacaktır.

4.3.6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 18/5. maddesinde yer alan hüküm kapsamında Köpüklü Cüzdan uygulaması ile yapılan işlemlerin toplam büyüklük ve etki alanı açısından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenecek seviyeye ulaşması durumunda ve/veya Köpüklü tarafından takdir edilecek bir başka nedenle  Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan’da bulunan bakiyenin ödemeyi yaptığı kredi kartı yahut banka kartına iade edilmesini veya işbu Şartlar’ın konusunu oluşturan üyeliğin Köpüklü’nün bildireceği şirketle işbu Şartlar’ın hükümleri kapsamında devam etmesi seçeneklerinden birini seçebilir. Kullanıcılar’ın Köpüklü tarafından duyurulan ve ilan edilen süre içerisinde tercihini bildirmemesi veya Köpüklü Cüzdan’da bulunan para miktarının ödeme yaptığı kredi kartı veya banka kartı dışında başka bir hesaba aktarılmasını talep etmesi hallerinde Köpüklü Cüzdan’ında bulunan bakiyenin iade edilmeyeceğini ve bu nedenle Köpüklü’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.Köpüklü’nün her hâlükârda Kullanıcılar’a karşı sorumluluğu Köpüklü Cüzdan’da mevcut bulunan bakiye miktarı kadardır. 

5. Köpüklü’nün Hak ve Yetkileri

5.1. Köpüklü, Köpüklü Cüzdan ile yalnızca Türk kahvesi satış makineleri aracılığıyla sunulan Hizmetler’de kullanılmak üzere Kullanıcılar’a yönelik bir ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

5.2. Kullanıcılar’a özgülenmiş Köpüklü Cüzdan içinde bulunan bakiye münhasıran Kullanıcılar’ın kredi kartı veya banka kartından transfer edilmiş olup, Köpüklü’nün bu hesaba ilişkin herhangi bir ödeme taahhüdü bulunmamaktadır.

5.4. Köpüklü’nün Köpüklü Cüzdan üzerinden yapılacak işlemlerde herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp Kullanıcılar’ın işbu Şartlar’ın 4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması, Köpüklü Cüzdan hesabının 3. kişilere kullandırılması veya cep telefonuna gönderilecek tek kullanımlık şifrenin 3. kişilerle paylaşılmasından kaynaklı her türlü zarardan münhasıran kendisi sorumlu olacaktır. Kullanıcılar’ın Köpüklü Cüzdan hesabına erişim bilgilerinin korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcılar’ın sorumluluğunda olup meydana gelebilecek zararlardan, Köpüklü sorumlu değildir.

5.5. Kullanıcılar istekleri halinde Köpüklü Cüzdan’a dahil olmaktadır. Köpüklü Cüzdan’ı kullanma, Köpüklü Cüzdan’a bakiye yükleme ve Köpüklü Cüzdan ile Türk kahvesi sipariş bedelini ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

5.6. Köpüklü herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.7. Köpüklü, güvenlik şüphesi doğuran veya kötü niyetli Kullanıcılar’ın işlemlerinden dolayı, ilgili Kullanıcılar’ın Köpüklü Cüzdan aracılığı ile ödeme yapma veya bakiye iade talebinde bulunma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

5.8. Köpüklü Cüzdan’ın kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Köpüklü’nün Kullanıcılar’a veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.9. Köpüklü,  Hizmetler’in zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

5.10. Köpüklü, işbu Şartlar’ın koşulları ile hükümlerini ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla dilediği zaman ve herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Kullanıcılar’ın aleyhine olmamak kaydıyla değiştirme hakkına sahiptir. Köpüklü bu kapsamda, işbu Şartlar’ın uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Ödeme

6.1.Kullanıcılar’ın Köpüklü Cüzdan’a kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla bakiye yüklemesi halinde Uygulama üzerinden yararlanacağı Hizmetler’de ödemek kolaylığı olarak Köpüklü Cüzdan’ı kullanabilecektir. Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan ile yapacağı işlemlere ilişkin itiraz ve şikayetlerini Köpüklü’ye en kısa süre içerisinde Uygulama içerisindeki “Bize Ulaşın” kısmından veya [email protected] elektronik posta adresine e-posta atarak bildirmekle yükümlüdür. Köpüklü Cüzdan kullanılarak ödemesi yapılan işlemlere veya ödenen tutara ilişkin şikâyetlerini en kısa süre içerisinde Köpüklü’ye iletilmesi zorunludur. Aksi halde Köpüklü işlemlerde herhangi bir hata olduğuna ilişkin itirazı reddetme ve iade yapmama hakkına sahiptir.

6.2. Köpüklü Cüzdan ile ödemesi yapılmış hizmet karşılığında e-fatura düzenlenecek olup Köpüklü Cüzdan’a bakiye yüklenmesi halinde tahsilat makbuzu düzenlenecek ve Kullanıcılar’ın talebi halinde kendisine iletilecektir. Kullanıcılar, bu talebini [email protected] adresi üzerinden gerçekleştirmelidir.

6.3. Köpüklü kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

7. Kanuni Zorunluluklar

7.1.İşbu Şartlar kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Köpüklü sorumluluğu dışındadır ve aynen Şartlar’a yansıtılır.

7.2.İşbu Şartlar’ın herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından kısmen veya tamamen geçersiz addolunması, işbu Şartlar’ın uygulanması amacını ortadan kaldırması veya çok zorlaştırması dışında,  diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

8. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

İşbu Şartlar’ın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Uygulama veri tabanında saklanan Kullanıcılar’ın bilgileri, sipariş detayları, değerlendirme/puanlamalar vb. veriler bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

9. Köpüklü Cüzdan Bakiye İadesi

9.1.Kullanıcılar, Köpüklü Cüzdan hesabındaki bakiyeyi iade almak istediğinde Köpüklü’ye ait [email protected] elektronik posta adresine kendi bilgileri ile birlikte iade talebini içeren bir e-posta göndererek iade talebi oluşturma hakkına sahiptir. Kullanıcılar’ın böyle bir talep oluşturması halinde iade edilecek bedellerle ilgili Kullanıcılar’a 3 iş günü içerisinde e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. 

9.2.İade edilebilecek olan miktar Kullanıcılar’ın Köpüklü Cüzdan hesabındaki güncel bakiyesi kadardır. Kullanıcılar’ın harcama yaptığı miktar iade kapsamında değerlendirilmez ve iade edilmez.

9.3. Kullanıcılar’a iade talebine ilişkin onay bilgilendirmesi iletildikten sonra bankaya bağlı olarak 2 ila 15 gün arasında Kullanıcılar’ın kredi kartına veya banka kartına iade işlemi yapılacaktır. İade işleminin bankaya bağlı bir nedenle kredi kartı ve/veya banka kartının iptal edilmiş olması nedeniyle gerçekleştirilememesinden Köpüklü hiçbir surette sorumlu değildir.

10.  Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Şartlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Şartlar’ın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

11.  Yürürlük

İşbu Şartlar, Taraflar arasında Kullanıcılar’,ın, Uygulama üzerinden Köpüklü Cüzdan’a bakiye yüklemesi yapmasından itibaren çevrimiçi ve süresiz olarak yürürlüğe girer.

12.  Fesih

Taraflar işbu Şartlar’ı diledikleri zaman ve Köpüklü aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın sona erdirebileceklerdir. Şartlar’ın feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.